webJudaica.Com.Br
Seu portal Judaico na Internet
18/ago/2019
Av 17, 5779

Sign in with Facebook

Shiron - Músicas

Dror Ikrah

Dror ikrah Leven im bat
Veintzorechem
Kemoh bavat.
Naom smeichim veloh iushbat
Shevu venuchu beiom shabat
Shevu venuchu beiom shabat

Drosh navi
Veulami
Veot iessah
Asse imi. Netah sorek betoch kar'mi
She-e shav'at b'nei ami
She-e shav'at b'nei ami

Elochim ten
Bamidbar har
Hadass shitah
Berosh tidhar
Velamazhir velanizhar
Shelomim tem k'mei nahar
Shelomim tem k'mei nahar